Måler for Elbillader

SDM72, SDM230modbus og SDM630-EV fra Eastron Europe, er konstandseffektive, 1/3-fase målere som kan måle opp til 100A direkte belastning.

De er selvforsynte og måler aktiv energi (kWh) eller reaktiv energi (kVarh) uten ekstern strømforsyning. Målerne er designet for DIN-skinne montering, med frontbeskyttelse IP51, og leveres med puls utgang og RS485 Modbus.

Energimåling i Elbilladere med separate energimålere kan gi kontroll over det totale strømforbruket, samtidig som det gir bedrifter og husholdninger mulighet til å skape en alternativ inntektskilde gjennom belastning av brukere av elbillade-anlegget.

Disse energimålerne er MID (B+D) og Eichrecht-sertifiserte, og tilgjengeliggjør en sikker forhindring av strømbrudd fra overbelastning, og unngår overforbruk og misbruk av energi.

Sortering

Showing all 7 results

Scroll to Top