DCM230

DCM230

Enkelt last din-skinnemontert likestrømsenergimåler 5-1000V DC RS485 Modbus/DLT645.

 

  • Enkelt last DC-energimåler
  • To moduler, miniformat
  • LCD-skjerm med bakgrunnslys
  • Spenninginngang 5…1000V DC
  • Strøminngang med 75 mV/60 mV/45 mV tilgjengelig
  • Presis overvåkningsløsning for likestrømsystemer
  • Toveismåling
  • Pulsutgang og RS485 Modbus RTU
Send forespørsel om produktet
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

DCM230  energimåler

EN-FASER FLERFUNKSJONS ENERGIMÅLER

DCM230-serien, den enkelte lastens DC-din-skinnemonterte energimåler, støtter 5-1000V likestrømsspenning og RS485 Modbus/DLT645-kommunikasjon, og er designet for likestrømssystemer. Den kan måle flere parametere som strøm, spenning, effekt, frekvens, import- og eksportenergi og mer i likestrømssystemet. I tillegg til en pulsutgangsgrensesnitt, er det gitt en RS485-port for Modbus RTU- eller DLT-645-protokollen. DCM230-måleren har to versjoner som fungerer med AC- eller DC-strømforsyning.

 

 

Elektriske egenskaper

Type av energimåling

RMS on DC system (1P+N)

Målenøyaktighet

Effekt

1 % av maksimalt omfang

 

Aktiv energi

1 % av maksimalt omfang

 

Strøm

0.5% av maksimalt omfang

 

Spenning

0.5% av maksimalt omfang

Inngang og utgang

Inngangsspenning

Omfang

5-1000V DC

5-600VDC

5-300VDC

Strømforbruk

≤0.5VA

Inngangsstrøm

Shunt

75mV er standard,  40/60mV valgfritt

Strømforbruk

≤0.1VA

Utgang

DCM232

Pulse Output + RS485 Modbus

Modbus-kommunikasjon

Standard og protokoll for samvirke

RS485 and MODBUS RTU

Kommunikasjonsadresse

1-247

Overføringsavstand

1000m Maximum

Overføringshastighet

1200bps〜19200bps

Paritet

None (default), Odd, Even

Stoppbits

1 or 2

Kabling og dimensjon

Scroll to Top